Myśli o liturgii, kościele ...

"Nigdy nie można inaczej formować w ogóle jakiejkolwiek elity chrześcijańskiej jak tylko wokół liturgii."GT,66 ks.F.Blachnicki

"W Eucharystii mamy przyjmować Chrystusa jako Zbawiciela, jako lekarza naszej duszy. Nie jako Boga w niepojętym majstacie, siląc się na wzniosłe akty uwielbienia miestycznej miłości itp. Ale mamy stawać przed Nim w prostocie i w całej prawdzie, przyznawać się do swej nędzy i ukazywać Mu ją. Mamy stawać przed Nim jak ów trędowaty w Ewangelii ze słowami :"Panie, jeżeli chcesz, to możesz mnie oczyścić" (Łk 5,12)." SSŁ, 50 ks. F. Blachnicki

 

Święta

Sobota, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa